Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AND WOORD

O P D E

V R A A G E.

Welke zyn de kragtigjle drangredenen, om ouder3 hunne zo duure verpligtingen op het hart te druk' ken, om hunne kinderen, door eene verftandi* ge en godvruchtige opvoedinge, tot nuttige leden van den Burgerftaat, en eenmani tot Burgers des Hemels opteleiden ? en welke zijn de bejle middelen, die zij tot dat gewigtig einde hebben in 't werk te Jlellen'?

DOOR /

H. H. TEN OEVER,

Predikant te 's Hertogenbosch ,

Aan wien de gouden eerpenning is toege. wezen-

Sluiten