is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw magazyn van honderd leersaame brieven, gewisseld tusschen drie bevallige jonge jufvrouwen, Emilia, Carolina en Lizette.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

®

3 NIEUW MAGAZIJN

broeder, walmeer deeze zich wegens hem niet wilde laaten vertroosten. Houd derhalven ook op met weenen; veel weenen bederft de oogen, en die moet gij ontzien; én tragt, zoo Veel mogelijk, de gedagten uwer Moeder op andere zaaken te brengen. Uwe inrigtfhg omtrent de arme kinderen, en 't geen daaromtrent voorafgegaan te, heb ik meer dan ééns geleezen; zoo wél heeft ze mij behaagd; en het dankbaar gedrag van hun Vader heeft mij zeer getroffen, Nu wenschte ik, dat ik over mijn góéd befchikkeft mógt, dan zouden wij ons met elkander verbinden, om deöze kinderen in de ftad zaamen te laaten opvoeden, op dat ze wat degelijks zouden leeren. Meld mij toch, als gij weêr aan mij fchrijft, of zij gezond en Wél gevormd zijn, en of zij vemogens hebben, om wat te leeren. Gij verwondert n over den inval van Mevrouw G , dat zij baar Dogtertje weêr te hnis gehaald heeft. Daar moet gij u niet over verwonderen , ■waöt het arme kind moest te veel leeren. Deszelfs Vader heeft, gelijk wij vernoinen hebben, door een brief, waarin liij zijne Vrouw lelijk afmaalde, Madam S. fterk aangezogt, om zijne Dogter weder bij htaar te neemen; doch zij Heeft het geheelvan de hand géweezen. Ëene der kamenieren, die zeer nieuwsgierig is, heeft den brief , die in de Vënfterbartk bij Madam Bi kg, wannéér zij de kamer uitveegde, geleezen; wij hebben 'hajft ffcgtér gewaar-

fchouwd,

I