Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486 Van de OORZAAKEN gen. VU. ïi.

CXLIV.

De zondvloed is ongetwijfeld eene der alïeryerfchriklijkfte gebeurenisfen geweest. Rattelende donderflagen, — ijslijke blikfem-fchigten , — gloeijende vuurballen, en andere fchroomelijke lucht-verhevelingen, — opgefpaakte klooven en wijd gaapendefcheuringen der aarde, — geweldig uitbarftende ftroomen en rivieren (154', — fchuimende golven en bruisfchende vloeden, — invallende bergen en afftortende rotfen ,—de vlucht van dieren, het gehuil enjammerklagt van menfchen, — menfchen die zich eensklaps verlooren, voor altoos verlooren zien, — ingeftorte en weggevoerde huizen, — overgestroomde velden, — door malkander drijvende levendige endoode, •— fpartelende en befwijmde, — dieren en menfchen te zien, — de vereenigde woede van alle elementen te zien, —tot vernieling,—verbaazende en volftrekte vernieling van het geheele menschlijk geflacht, — van de geheele aarde, — — wie kan zich dit alles levendig voorftellen , zonder met vrees en beeving bevangen te worden ?

(154). De Hr. Silberslag te Berlijn heeft eene Machine uitgevonden, om de mogelijkheid van den zondvloed naar de befchrijving van Moses optehelderen. Het was een kegel, die een gedeelte van

den

Sluiten