is toegevoegd aan uw favorieten.

'sHeilands verzoekingen, in de woestijne.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DE WOESTYNE. 219

grepen en t'zaamgevoegd, van eikanderen te fcheiden. Dit alles is blykbaar uit de verzoekingen, welken hy omtrent jesus tewerk Helde.

Dan hoe verfcheiden en listig dezelve ook wezen mogten, jesus, toen zy Hem voorkwamen, onderkende het kwaad dat 'er in lag opgefloten , en kwam ze te boven; om dat Hy, in alle de omftandigheden, waarin de verzoeker Hem bracht, en onder alle de voorftellingen,welke hyHem deed, beftendig Gods wet en belofte tot een richtfnoer Helde van zyn doen en laaten: maar met een geheel ander gevolg heeft de Satan den eerften mensch verzocht en verzoekt hy ons. Die is, daar hy zyne aandacht aftrok van Gods bevel, gevallen in zyne ftrikken; en van dat oogenblik af, is de zonde in de wereld gekomen, en heeft de Satan in dezelve zyn ryk gefticht, en dat door zyne verzoekingen onder het menschdom ftaande gehouden. Er is in onzer aller harten een gedichtfel der gedachten, dat, ten allen dage, alleenlyk boos is, van der jeugd aan; en op dat booze beginzel werkt hy met voordeel. Er zyn geene tyden, geene perfoonen, geene plaatfen, geene gelegenheden, of zy leveren van de kragt zyner verzoekingen overvloedige