is toegevoegd aan uw favorieten.

Beantwoording der vraage: hoe kunnen vrouwen, zonder benadeling haarer gezondheid en schoonheid, blyde moeders van gezonde kinderen worden?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ 07

P'Ahvieux bericht hetzelfde van de arabifche vrouwen, die daarenboven we'lgémaakt en dun van lyf zyn, fchoon zy geen ryglyven dragen. En van de Engelfche vrouwen is bekend, dat de meesten derzelven de fchoonfte geftalte hebben, fchoon het gebruik der ftyve ryglyven met planchetten haar even zo min gemeen is, als het persfen der kinderen door de even zo nadelige windzels; maar dat zy zich alleenlyk van zulke bedienen, die zeer flap, rekbaar, met zeer buigzaame baleinen voorzien, en in het algemeen zo gemaakt zyn, dat zy noch de borsten noch den buik zeer inrygen en drukken, maar zich naar elke buiging, uitzettingen houding des lichaams richten. — Van het eenigzins geringer nadeel der poches en balynen rokken behoef ik fchier niets te zeggen, wyl de mode zelve die reeds voor lang verbannen heeft. Mocht men hetzelfde kunnen zeggen van alle andere dingen, die u gedurende uwe zwangerheid nadelig kunnen worden! — Ook de veele rokken, welken gy gewoon zyt te dragen, trekken door derzelver zwaarte naar onder, en doen, volgens White, zeer veel nadeel aan de lichaamsvrucht wegens de daar uit ontftaande drukking op den buik.

Indien ooit eene zaak by vrouwen nuttig en aanbevelenswaardig ware, moest het de mode zyn, zich van tamelyk wyde fchoencn met laage hielen te bedienen. Behalven dat door hooge hielen en nauwe fchoenen , weiken meest oorzaak zyn der likdoorns of exteroogen, het ooderlyf voorwaard gebogen word, en de fpanning van E 2