Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MARIE - ANTOLNETTE. 233

alle de kwaadwilligen welken men reeds kende of nieuwlings ontdekten, werden op 't veld van Mars famengeroepen, ter ondertekeninge van het adres voornoemd, het welk men voorneemens was gezamentlijk , en als in triumph, ter Nationaale vergaderinge inteleveren: intusfchen deeden la fayette en bailly, die nu begonnen te vreezen dat zij zeiven het flagtoffer van 's volks woede zouden worden, de Nationaale garde tegen deeze famenrotting optrekken (*); dan, de muitelingen weigerden uit

el-

zelven: ook hebben wij in den text, eenige regels vroeger, gezien, dat de oproerige aanhangers van orleans wel klaagden, „ dat de Koning niet ont„ zet was van zijne hooge waardigheid," maar dat de muitelingen geen gewag maakten van de Ko» ningin : ftaande die oproerige volksbeweegingen werd niet een eenige der gewoone lasteringen tegen marie-antoinette uitgebraakt.

de vert.

C*) Men verzekert dat zij tot die geenen behooriden welken eindelijk begonnen te zien dat orleans alleen alle de vruchten der revolutie zoude plukken; ook was het bewust afzenden van krijgsvolk te soodzaakelijker, daar men wist dat de oproerigen P ^ voor-

Sluiten