Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LIEFDE. ïo

pende fakkel fchcotcn, waren van een vrugtbaare kragt, 't vermaak bezielde de ftof. — Planten, bloemen, boomenneigden verliefd en leevcndig hunne bladen en takken tot elkander; deondeelbaareligthaamtjes (atmnts) vervolgden zig; elke begeerte zogt voedzel;

ieder vonkje ontvlamde een ontwerp. -

't Vcrleevendigd metaal fchoot in den boezem der aarde haare takken uit en verecnigde zig in ftilte; de vogels zogten met uitgefpreidde vleugelen in 't ruim der lugt, de welluft; zelfs de bewoonders der wateren voelden in hun vogtig verblijf, dat vrugtbaar' en liefde kweekend vuur; en in de gloeiende zandwoeftijnen zag ik de trotfche leeuw, met zijne gezellin, haar ftreelende en van vermaak brullende, terwijl in de holen der rotzen de tijgerin haare jongen zoogende eene teedere moeder verbeelde.

Die onuitputbaare vlam, altoos één en altoos verdeeld, vermeerderde in 't oneindige de verwonderenswaardige meenigte van weezens, en derzelver aantal zoude in 't einde vervaarlijk worden; zoo de vernielende hand niet gedeeltelijk met haar doodlijken fcepter haar magt toonde. De Natuur zugte en weende, ziende de helft haarerkinderen, geftaadig aan de andere helft opgeofferd; zij wendde haar gezigt van die vernielende hand af, die, zoaider mecdedoo-

gen

Sluiten