is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn slaapmuts.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i;8 ONTLEED K U N D E.

bezigt omtrent voorwerpen, die onze onkunde niet onderfcheidt, of die zij met verachting, het gewrocht van onze kinderachtige cn beuzelachtige denkbeelden, behandelt.

'Er zijn voorwerpen , die verboden en voor mijn penfeel ongenaakbaar zijn. Konde ik alles fchilderen, ik zoude dat zelfde zintuig, zoonderfcheiden van alle de anderen, ontlceden. Ik zoude den throon ontdekken, waar dat lecvendig en ras voorbijgaand vermaak, waar voor 't geheele menfehdom is vatbaar, geveitigd is. Dan de welluft van het gevoelig wezen, dewaare welluft is alleen in het hart te vinden : en de zuiver zinlijke aandoening, zonder de deelnecming van het hart, betekent te weinig, verlaagt den menfch te zeer, om hier te berde gebragt te worden.

Laaten wij nog fpreeken van het algemeen zintuig, hetwelk dikwijls de plaats van de overigen bekleedt ; het gevoel. Deszelfs heerfchappij is algemeen, ftrekt zich uit over het gantfche ligchaam. Dan, welk is het voertuig van deeze kiefche gevoeligheid? Dit is een zamenweefzel van kleine vezeltjes, die tot koorden dienen, cn die, het vliefch in alle opzichten doorloopende, het geheel van alle deelen in de beweegingen voortbrengen. Het eene deel wordt nimmer

ge-