Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

genoodzaakt zal wezen mijne munitie te deelen. Ik moet die dus in overvloed hebben, wijl ik verfcheiden plaatfen zal nemen die er mij van zullen ontlasten. Ik verzoek om mij ten fpoedigften antwoord, aangaande dit-artikel, te bezorgen, als ook aangaande de paarden voor het gefchut: dit is mijne dringendfte behoeften, en die alleen mijne verrigtingen kan vertraagen.

Ik verzoek u aan de Nationale Conventie te willen zeggen, dat het bauaillion, Republikein genaamd, zich op de allertreffendfte wijze heefe gedragen om de misdaad van eenige hunner te boetten; dat het de misdadigers zelve geleverd heeft; dat het gedrag van dat battaillon de misdaad geheel uitwischt, en het in ftaat fteld om zeer ten rmtten te werk gefteld te worden. Ik zal mij ook beïeveren om dit te doen, want niemand kan, meer dan ik verlangen, om van de zulke der burgers, die zich aan de verdediging des vaderlands toewijden, goede foldaaten te maken. Dit is het eenigfte antwoord dat ik aan Marat te doen heb; hij moet zijne ftraf in zijn eigen hart vinden.

Het battaillon van Mouconfeil heeft zich op gelijke wijze gedragen, en hst blijft onder het bevel van den Generaal Chafot.

Daar de Generaal ia Bourdonnaye geen een vertrouwd Luitenant-Generaal heeft, die een groote krijgsondervinding en eene bijzondere kennis van het land heeft, dat wij moeten aanvallen, ben ik A 3 over"

Sluiten