Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 25 )

medeboeren* op welke gij uw vertrouwen ge. ve«igdhad, bedrogen; gij wierd bedrogen door de trouwloze ingevingen der hoven, aan welken gij u vervoegd had, of die zich alleen met uwe zaak bemoeid hebben, om uwen dejpoot m moeilijkheden te wikkelen, en u vervolgens aan zijne wraak over te geven; gij waart flagtoffers van de wreede en verraderlijke ftaatkunde van alle de hoven van Europa, en inzonderheid van dat van Frankrijk, hetwelk uwe vrijheid befehouwde als den doodkuis voor het despotisme, hetwelk het op ons weder wilde vestigen: gij hebt niet alleen, geene dadelijke hulp van de Franfchen, uwe nabuurcn verkregen, maar gij ziit door hun verlaten, en verraden zelfs door de Franfehen, toen zij in uwe provintien geko» men zijn

Frankrijk moest eerst over het despotisme zeaepvaalen, door het koningfchap te vernietigen; het moest eerst, tot eene Republiek gevestigd zijnde, over de flaven der despoten gezegepraald hebben, en hunne talrijke legers moesten eerst voor de legioenen van vrije mannen verfmolten zijn, en zij zelve de flaven tot op hun elge grondgebied vervolgen, alvorens gij een volmaakt vertrouwen in de Franfche Republiek en m de Armée, die zij tot uwen bijftand zend, kond

Wij' zullen onmlddelijk op uw grondgebied trekken; wij trekken er op, om u den vrijheid* B 5 boom

Sluiten