Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3= )

ik hem door een Courier zal laten aanduiden, wijl deze beweging gecombineerd moet zijn met die3 welke ik doen zal om hem te onderdeunen; hij zal tusfchen Mons en Bintchen een camp verJtiezen, of wel onder Bintche zelve, de regter vleugel naar Bintche en de linker naar de abtdij de Goed Hoop, of naar het gehucht der Chaudieres gericht; hij moet zorgen dit camp te verfchansfen, als ook al het geen hij doen zal. Hij zal fchansgravers in het land nemen, hen bij zijn gefchut door de gewapende troepen doen bewaren, en hun voedfél en eene kleine foldij geven aan de genen die goedwillig zijn, of bijzondere bekwaamheden hebben, als timmerlieden, fmits, enz., hij zal die fchansgravers onder de bevelen van den Adjudant-Generaal dellen, die met het openen der marsch gelast is. Hij moet zich voordellen dat hij alle mogelijke hinderpalen op zijne marsch van Maubeuge op Bintche zal ontmoeten, door de zorge die de vijand zal genomen hebben om alle de wegen af te fnijden, door de afhakkingen en putten die zij gemaakt zullen hebben; dus moet deze marsch met veel voorzigtigheid en bijna in dagorde gedaan worden. De equipagie-kolom moet in het midden van twee kolommen zijn, die ontflagen zijn van alles wat hun zou kunnen beletten te vegten. Zoo dra de Generaal d'Harleville te Bintche gevestigd zal wezen, zal hij alle de kisten, die aan den fouverein toebehoorde, doen verzekeren, het volk

ver-

Sluiten