Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rxS- HET LEVEN van den

ioV. junius voorgevallen, ook de volgende punten Punten' by gefchrift overgelevert. en inzien i Zyn de fcheepen, en het kanon van onze ten op deyi0QU u fcfc} mar ges yyandts fcheepen:der™f*'èigehalven hebben wy veel zwaarder fcheepen, ah gclegent- mede kanon, en meer volk van nooden. heit ter a Moflcn ook altydt by de vloot zyn tenminzce , by nm tme ammonitiefcheepen, voorzien met twee hoofden of driehondertduizendt pondt kruidt, kogels van naar advenant, en ook allerley behoeften, 's Landts 3 Det mede aan de matroozen moght worvloote op den foi00fp yder een maandt foldy, te zullen SE ontfangen als de fcheepen zullen zeilrede leg. t Gelyk- gen, ook dat egaliteit f in de foldy e moght heit. worden gehouden.

4 Dat aan ydcr Collcgic en Dire&ie, die liet zouden mogen van noden hebben, een of meer, naar haar aantal van fcheepen, welbezeilde en kloeke fluiten vol water en bier, om in noodt te konnen gebruiken, moghten bygevoeght worden.

Was onderteekent

Marlen Harpertszoon Tromp. Johan Evertszoon. Witte Kornelifz de Wit. Michiel Adriaanszoon de Ruiter. Pieter Floriszoon.

Ter zelve tydt Helden de Heeren Staaten in der yi eenige ordre om 't gebrek, zoo veel in die tydt doenlyk was, te vervullen. Ondertuflchen hielde zich d'Engelfche oorlogsvloot op dc Hollandtfchc kuil. Men verzagh ze uit Engelandt met klccn vaartuig van alle oorloghs-

be-

Sluiten