is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. 169

van Saké eenige hinder of fchaade te doen. I(j-4 Dat d'Oppcrfte van Saleé hier op had geantwoordt, Dat hy zoodaanig fchryyen niet aan- Antnam, maar geloofde dat de Schoutbynacht woord Tromp eenigen laft Van hunne Hoog Moog.moftvm dei1 hebben: dat hy zich anders niet zou hebben ver-Smt' vordert een fchip van Saleé te neemen. En indien hy zonder ordre een fchip moght neemen, dat hy nok geen-verlof van Hunne Hóóg Moog. van noode hadde om het aan den eigenaar weêr te vergoeden, en overteleveren. Maar dat de brief, daar dit antwoordt in begreepen was, den Heere Tromp op de reede niet was ter handt gekoomen; dewyl de zee zoo hol ging, dat 'er te dier tydt geen bark kon uitkoomen: en dat hy, niet willende oi konnende wachten, zonder antwoordt of iet uit te rechten, weêr naar Kadix was t'zeil gegaan. Wyders dat dc Sant drie of vier daagen naa Tromps (15 Jut.) vertrek den Schipper van 't fchip den Tyger, met al zyn volk, in de gevangkenillè had geImecten. , Doch dat hy de twee andre Amfterdamfehe fcheepen, die daar in laading laagen, vciiol hadt gegeven om te vertrekken. Ten zeiven daage toen dat bericht was gefchreven, zondt ook de Viceadmiraal de Ruiter een' brief aan den Opperfte van Saleé, Sid Abdala Ben Sid Mahumad Ben Bukar, die van deezen inhoudt was, Hoe Ly, te Kadix koomende,met De Ruigroot leetweezen hadt verftaan het misnoegen, ters brief dat over 't neemen van het fluitfchip, denan" den Ifmdthondt, was opgevat, en dat desweegen°Tli% de Schipper Simon H alichszoon met zyn fchip ™OM en volk was aangehouden. Dat hy ^daarom syn reis naar Saleé hadt verhaafi, om zyn I- 5 Ex-