is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. 91

XXIX.

Verandering der Regeeringe in Utrecht. - i Vraag. Wat deedt Prins Maurits, midlervvyl, om de Synode te doen houden ?

Antw. Hybragt,in Gelderland, door eene buitengewoone verandering der Regeeringe van Nieuwmegen, en in Overyffel, door beloften, een eenpaarig belluit tot het houden derzei ve te wege.

2 Vraag. Wat uitwerking hadt 's Prinfen gedrag te Nieuwmegen, in Holland en inUtrecht ?

Antw. Men begon ook aldaar zeer te vreezen voor.verandering der Regeeringe.

3 Vraag. Was deeze vrees gegrond, zo lang de Waardgelders in dienlt waren ?

Antw. Prins Maurits hadt reeds ter algemeene Staatsvergaderingevoorgeflaagen, dat rcèn dezelven behoorde af te danken, en in Utrecht was 'er toe beflooten, fchoon de agt Steden van Holland te wege bragten, dat de uitvoering van dit belluit nog werdt opgefchort.

4 Vraag. Wat volgde hierop ?

Antw. De algemeene Staaten deeden eene bezending naar Utrecht, aan 't hoofd van welke Prins Maurits was, om de Staaten dier Provincie tot het afdanken der Waardgelders te doen befluiten. Doch de Staaten van Holland deeden 'er eene bezending tegen, (trekkende om die van Utrecht een eenpaarig belluit met hen op 't ftuk der Waardgelders te doen neemen.

5 Vraag. Hoe liep deeze tweederlei bezending af?

G Antw,