is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deel. HISTORIE VERKORT. 93 men 't verftondt, tegen Prins Maurits en de afgezondenen der algemeene Staaten. Hogerbeets en de Groot waren wegens Holland naar Utrecht gezonden geweeft.

3 Vraag. Hoe liep het met deeze gevangenen af?

Antw. Zy werden, eerlang, voor vierentwintig Regters, twaalf uit Holland, entwee uit ieder der zes overige Provinciën, te regt gefteld. Oldenbarneveld werdt veroordeeld tot de dood, en de twee anderen tot eene eeuwige gevangenis.

4 Vraag. Lieten de Staaten van Holland toe, dat luiden, die in hunnen dienft waren, voor eene ongewoone Regtbank te regt werden gefteld?

Antw. Zy zouden 't niet gedaan hebben, zo Prins Maurits niet vooraf, in genoegzaam alle de Steden, de Regeering op eenen ongewoonen tyd veranderd hadt: 't welk hem, na dat de Waardgelders afgedankt waren, niet moeilyk viel.

5 Vraag. Hoe liep het af met de Synode?

Antw. De Remonftranten werden in dezelve veroordeeld, waarna hunne Vergaderingen verbo.oden, en hunne Leeraars ten Lande uit gebannen werden. Doch na verloop van weinige jaaren, werdt hun wederom genoegzaame vryheid van Godsdienftoefeninge toegelaaten.

6 Vraag. Hadt de veroordeeling der Remonftranten nog eenige verdere gevolgen?

Antw. Verfcheide Amptenaars , die hun toegedaan geweeft waren, werden van hunne ampten afgezet, en onder deezen, de twee Zoonen des Advokaats, die, in 't jaar 1623, G % ee-