Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3)

daar van aan iets anders toe. Men weet dat de Kombuizen der uitgaande Schepen met Koper zyn beflagen , om alle ongemakken voor te komen, dog dat dit Koper, wanneer de Schepen m Ooft-Indien ontladen leggen, dikmaals afgefcheurt word, waarom de Kombuizen van veele te Huis komende Schepen, zomtyds niet wel verzorgt zyn , alles moet in dit kleine beftek verrigt worden, zo dat het vuur verfpreid raakt, en by gebrek van Koper-beflag, ligtelyk doorbrand; nu is het waarfchynlyk dat daardoor brand in het Onder - Schip ontftaan is, het geen voortloopende in de Kruit Kamer is uitgeborften, om dat het lucht vond, waar door eerft de rook van agteren , en toen de vlamme by de groote Maft en het Kabel-gat ontftaan is, en het vuur eindelyk aan het Kruit komende , zo moeft het Schip fpringen. Eenige Zeelieden zyn zelfs van gevoelen , dat veele vermifte Schepen, die alleen gezeild waren, op deeze wyze verongelukten gegaan. Het is onder anderen zeer aanmerkelyk dat men in t laar 1746, den 23 July tyding hadt, dat op de Rivier van Batavia, mede in de lucht is gefprongen met 70 Man, zynde de overigen aan de Wal, 't Schip Vyver - Vreugd, waar op du Schip in de plaats gemaakt en Nieuw Vyvcr ■ Vreugd is genaamd, dat nu het zelve droevige Lot, op de Hoogte van Hitland heeft getroffen, zynde geenzins door het Onweder veroorzaakt, dewyl het ftil en mooi weêr was , maar het zelve moet, meer dan waarfchynlyk, worden toegefchreeven , dat men de Kombuis op Batavia niet wel bezorgt heeft, waarvoor men 111 t Vaderland behoorlyk zorge draagt.

CARGA van de Goederen geladen geweeft zynde in het verongelukte Schip Nieuw-Vy vervreugd.

268257 p. Bruyne Peper. 3900 p. Witte Peper. 1096 p. Gecmfyte Gember.' 164497 p. Salpeter. 2520 p. Malax Tbin. 8000 p. Spiaulter 80000 Sapanbout divers. 2000 p. Caliatourshout. 1960 p. Indigo Pavaalcb. 5000 p. Javafcbe Kurkuma. 812 p. Javafche Cardamom. 1277 p. Campher. 147° P- Benjuin. 1160 p. Lange Peper. 1000 p. Cubehe of Staartpeper. 600 p. Gomlak op Stokjes. 328750 p. Javafcbe Coffy. 8276 p. Cattoene Garen. 1464 P- Kirmanjcbe fVoU. 6 Kelders Japanfcbe Soya. 5 Leggers Arak. 10000 p. Ptrfiaanfcbe A 2 Koo<e

Sluiten