is toegevoegd aan uw favorieten.

Beste genees-wyze der onderscheiden zoorten van koortsen, en de kinder-pokjes [...] benevens de bewaring der gezondheid voor't scheeps-volk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7*3 DE ONTBONDEN EN ROTTIGE

ik denk, dat de zvvaarfte was, die ooit een mensch, die van zyne ziekte opkwam,

heeft uitgeftaan. . En ik verzoek dit

te meer, omdat ik de manier van deze geneezing nauwkeurig zal aanwyzen, welke my niet alleen in dit geval, maar in verlcheiden andere gelykfoortige, fchoon niet even zwaare gevallen, by de ondervinding gebleeken is ten hoogften dienftig te wezen, en welke ik zelf overtuigd ben , dat de eenige goede geneeswys is, die in dezen behoort gevolgd te worden, hoe zeer dezelve van de gewoone praktyk verfchillen moge

Een uitmuntend Heelmeester van eene nabuurige Stad, van eene fchraale en eenigzints tedere lighaamsgefteldheid, maar ftandvastig aan beweeging en lighaams-oeffening gewend, en dikwils aan koortfen, en Scorbutique Kheumatismen onderhevig als hy koude hadt gevat; verviel in de maand van October 1741, in een foort van 'leepende koorts, vergezeld van eene kleine ftyfheid, menigvuldige gloeyingen des hoofds, eene fchielyke üappe Pols, verlies van kragten en eetlust,met eene groote drukking op de horst, en eene bezwaarde ademhaaling.

Niettegenftaande dit alles ging hy

met zyne bezigheden voort, telkens rydende, en z^g zeiven vermoeiende geduurende vier of vyf dagen nadat hem de ziekte eerst was aangekoomen. •■■ Ik ontmoetede hem aan het Huis van een Heer, die myn Patiënt was; en hem in de ftraksgemelde

ge-