Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 29 >

'gen, zegt de genoemde fchrijver, wanneer ik. uit 'deeze waarneming dit gevolg afleidde, dat er in de harsfenen van dien ouden geleerden zekere indrukken ontflonden, die op andere tijden met het denkbeeld van een meisje verzeld gingen?

Diergelijke voorbeelden toonen duidelijk, hoe Cardanus, Socrates en anderen in verrukkingen vielen, die nog zeldfaamer waren. De gezichten van zoo vcele ingeblazene of door den geest gedrevene menfehen fchijnen flechts in trappen van zoodanige verrukkingen te verfchillen.

Sluiten