Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 24 )

agter na, en vroeg, wat doet die Vrojw nu met dat goed?

Wat zou zy 'er meê doen , was zyn antwoord, zy verkoopt hét aan arme Lieden. Wanneer dezen nu het fchurft, jicht, of diergelyke henkeifche kwaaien krygen, dan zeggen zy , de lieve God heeft hen een kruis gegeeven. '

Do Sergeant geraakte hier over in vollen yver. Maar dewyl de Krankenbezorger my de Thee bragt , zo luisterde ik niet meer naar hem, maar dronk myn Thee uit, en lag my hier na te bedde. Ik denk dat ik tot omtrent middernagt had geflapen , wanneer 'ér iets, gelyk een meelzak, op my viel, fchreeu • Wende: Jefus! Maria!

' Wat is het ? wat is het ? fchreeuwde ik ! Door myn gefchreeuW wierd al wat in de kamer Was wakker. Wat uit het bed kon komen, kwam 'eruit, en was zo te onvreden, dat men niet dan grommen hoorden. ' 'Het was een Vlaminger die ons den fchrifc bad aangejaagd.

Domme kaerel, riep de Sergeant, vat (cheelt uw toch?

Jefus! Maria! hernam hy, daar buiten fiaat

Voor

Sluiten