Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

campe, vaderlyke raad

het lot uwer zusters te maaken, en een-n 20 waardigen, eer. beloovenden en gelukkigen werkkring voor-u te openen, als wy zogenoemde Heeren der Schepping immer m ftaat zyn , voor ons af te perken en ons te belooven. Laat ik u flegts eerst zeggen, waarin de genoemde afhangelyke, voor uwe gefceete vorming zo ongunftige toeftand beftaat: dan zullen wy ook trachten, middelen te vinden , waardoor gy het onaange. naame en fchaltiyke, dat daarmede gepaard gaat. zo niet geheel verwyderen, nogthans Zeer verminderen en verzoeten kunt.

Elk fltenfeheiyk gezelfchap , zelfs het kleinte, dat uit man, VIOmv en kMeren beftaat, is één ligchaam; en tot ieder ligch.iam behöoren hoofd en leden, 't Was het welbehagen van God zeiven, en de geheele gefleldheid der menfchelyke maatfchappye,, op aarde, in zo verre wy dezelven kennen , is daarnaar ingericht, dat niet de vrouw,' man- de man het hoofd zyn zou. Tot dat Bfndè fchonk de Schepper, naar de gewoofifiOfde, den man fterkef fpieren, taaijer *et>ü#èn . onbuigzaamer vezelen , een zwaaïci been - geftel ; alsmede meerder moeds,

een

Sluiten