Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZTNE DOCHTER. 231

geest, met opzicht tot haar zeiven en haare verordening verblind , alle oogenhlikken vervoeren, om met haare fchoonff maar zwakke en onbekwaame handen , de machiene der mannelyke aangelegenheden aan te tas. ten, hier een rad aan den gang te willen brengen, en daar een tegen te houden; voorwerpen, waaromtrent de natuur haar de bekwaamheid om die te doorzien en te be. vatten, naar de verkleinde maatftaf van haar klein verftand te willen meeten, beöordeelen en beflisfen, ampten en waardigheden te willen uitdeden , over rechtsgedingen uitfpraak te willen doen, de harsfenvruchten van anderen te willen beöordeelen , en op haar rustbank oorlog en vrede te willen be. fluiten, daar zy nogthans dikwyls zo veel verftands, vermogen en gezag niet eens bezitten, als verëischt wordt, om de kleine krakkeelen van haare dienstboden in de keuken tegen te gaan.

God en de menfchelyke maatfchappy hebben gewild, dat de man de befchermer der vrouw zyn zoude: dat uit dien hoofde de vrouw zich onder de befcherming van den man begeeven , en zich gewigtig en bemin, P 4 ne"

Sluiten