is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kinderpokjes. 105

maaken kan, als Middelen ter Voorbehoeding en Voorbereiding van en tot de Kinderpok- ' jes de allerbekwaam/te fchynen.

§. XXXII.

Maar behalven deeze nuttige bereidingen (§. XXV-XXXIO , die ieder voor zig ■zeiven in de handen van ervaaren kunftoeffenaars tot de byzondere gebruiken ftrekken kunnen , zoo kunnen ook derzelver hoedanigheeden door andermaalig onderlinge vereeniging uit die beide nog hooger aangezet en tot uitfteekender deugden gebragt worden; en wel naar mate van de zuiverheid en volkomener bereiding der beide te famenvereenigde lichaamen. Want naardien , volgens 5. XXVI. het Arfenicum en de Mercurius pracipatus albus door bymenging van en vereeniging met zwavel onfchadelyke middelen worden; zoo moet volgen, dat de vereeniging van een zuiver Mercuriaal middel met eene vermoogender zwavel dan de gemeene, en eene zuivere uit Spiesglas, te gelyk met delTelfs metaaldeelen bezwangerd, wel vereenigd O 1 zynde,