is toegevoegd aan je favorieten.

Proeve over de voorbehoeding der kinderpokjes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Kinderpokjes. 189

merkelyke verzagting door te weeg gebragt wordt? zoo als uit deeze en de voorige waarneemingen (§. XXXVIII, XXXIX.) duidelyk blykt; ja zelfs, dat ze vrugteloos gebruikt zyn, zoo dat in weerwil derzelven de famenvloeijende pokjes en de dood volgden ? En dus komen wy tot het

Derde ftuk, of de Verklaaring van den eigentlyken aart der Specifica. Ter beantwoordinge dan van deeze ge wigtige en billyke tegenwerping, dient men duidelyk te onderfcheiden , wat een fpecificum zy, en hoe verre deffelfs vermoogen kan in aanmerking komen.

Specifique Geneesmiddelen zyn, volgens het algemeen gevoelen, zulke Artzenyen, welke door een byzonder vermoogen alleenlyk in die oorzaak werken, waar door de ziekte in het lichaam voortgebragt wordt, door het beleedigde deel te beweegen en te veranderen , zonder nogtans de overige deelen van het lichaam aan te doen; op deeze wyze werken de olie van Scorpioenen op de beet der zeiven gelegd; de Cortex Peruvianus in de tuflchenpoozende koortzen; het opium tot bevordering van den üaap en ftillen van pynen en veele andere meer. En volgens

deeze.