is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing van den staat en de vermoogens van den mensch, vergeleeken met die van de dierlyke waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fiïö BESCHOUWING heeft hy de nabootfing der bel kondig en gelukkig in de fymphony gebragt, en de zang ia zyn geheel gelaatenter uitdrukking van dieaangenaame geruste melancholy, welke de woorden zoo nadrukkelyk te kennen geeven. De zelfde behendigheid heeft hy in den beroemden 2ang van Ach en Gahtea getoond

Zacht gy klein trembleerend choor. alwaar hy de nabootfing van het ttembleeren der vogelen voor de Symphony en accompagniementen over laat, behoudende in den zang die eenvoudigheid en kwynende tederheid, die

het onderwerp eigenlyk vordert. Aan

den anderen kant maakt hy in den zang in S»~ irxh

■ De morgen leeuwrik fchikt zyn nooten naar de rhyne,

En dreunt myn verdriet met zyn trembleerende gorgel op.

eene