Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sa BRIEVEN over ITALIEN.

gaan, en daar door menfchen zijn verdronken, h welk deels van de ervaarenheid der Gondelieren, en deels van de zonderlinge bouwing deezer Vaartuigen afhangt.

Wanneer nu de Venetiaanen zich beweeging verfchaffen willen, en verfche lucht fcheppen , blijft hun niets anders over dan aan het vaste Land te vaaren, 't welk des zomers daar zeer gebruiklijk is, waar zij ook in verfcheidene Tuinen, daar toe aangelegd, zich kunnen verlustigen.

Onder de zaaken, die voor de gezondheid der Venetiaanen niet ten voordeele zijn kunnen, behoort zeker ook het veel visch eeten; want het is ongeloovelijk, welk een menigte visch hier gevangen en gebruikt wordt.

Bij dit alles leeven echter de Venetiaanen zeer gezond, en men vindt onder hen veel oude lier den, 't welk men aan het houden van eene maadge leevenswijze toefchrijft. Gastmaalen zijn hier minder in gebruik als in andere plaatfen. De wijn wordt 'er in het algemeen maatig gedronken; algemeener zijn daar Confituuren van ijs , deeze worden zeer veel, van elk een, zoo wel Dames als Heeren, in de Koffijhuizen, aan de Marcus plaats, voornaamelijk des avonds, gebruikt. Het is te verwonderen, dat in eene Stad, welke geheel in het water ligt, en wier bruggen zonder leuningen zijn, het getal der jaarlijks verdronkenen zoo gering is; de maatige leevenswijze moet hier aan

zeer

Sluiten