is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ipa BRIEVEN over ITALIEN.

VIJFTIENDE BRIEF.

Over de Hospitaalen en Ziektens van Napels,

Daar ik U in mijn voorigen Brief, zoo veel het mij doenlijk was, de Geleerden van Napels in onze Weetenfchap heb opgenoemd , denke ik niet onvoegzaam te zijn, om U in deeze dat geene meedetedeelen, wat ik van de Hospitaalen heb aangeteekend; waarbij ik echter vooraf U verfchooning vraage, indien mijne berichten hieromtrent niet naauwkeurig genoeg zijn.

Ons verblijf in Napels was nog ten vollen geen veertien dagen: een tijd, welke veel te kort is, om eene Stad, waarin zoo veele merkwaerdigheden zijn, als in deeze, naar behooren te bezien : daarbij is het zeer ligt moogelijk, dat men, door de veele, nooit te vooren befchouwde, voorwerpen , bij het aantëekenen des avonds iets van de geziene zaaken vergeet, die echter wel deeglijk verdienden aangemerkt te worden; ook dikwijls