is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Italien, in den jaare MDCCLXXXV. Gedaan door Wilhelm. Xaverius Jansen [...]. Beschreeven in een reeks van brieven, aan [...] Eduard Sandifort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERTIGSTE BRIEF, ai?

men het kookende water, dat in de Keuken, of elders noodig is, aftapt,

Het is eene bijzondere fchoone inrichting, dat deeze waterbakken en pijpen altijd met kookend water gevuld blijven; en zoo dra dit door de eene of andere kraan afgetapt wordt, dat dezelven dan, door het van boven afloopend water, van zelf weêr gevuld worden. De Mechanismus , door welke zulks gefchiedt, is ongemeen aartig door eenen, aan eene balans vastgemaakten, bol, welke door het water in evenwigt gehouden wordt-, en zoo dra het water valt, ook zakt; waardoor den tegengelïelden arm der balans in de hoogte gaat, en daar. eene pijp opent, waardoor het water, in gelijke hoeveelheid, in de bakken loopt, als het beneden wordt afgetapt.

Deeze Haard wordt met weinig vuur, 't welk ia het midden van deezen vijfhoek, weêr in eenen kleeneren vijfhoek, op eenen rooster met hout geftookt, heet gemaakt. Onder den rooster, waarop het vuur geftookt wordt, zijn luchtgaten, door welken de lucht direct in beide Hospitaalen komen kan; waardoor deeze Haard, buiten de andere voordeden, qok dat vermogen heeft, dat hij de luch; der Hospitaalen zuivert.

Ik zoude Uw Hooggeleerde nog gaerne deezen Haard, benevens de Keukeninrichting, wat naauwkeuriger befchrijven; maar ik vreeze, dat reeds mijne befchrijving wat onduidelijk zijn zal; daar het O 5 al-