Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

**6 BRIEVEN over ITALIEN.

Hospitaal; waar hij zich door eenige fchriften, bijzonder deEpidemifche ziektensbetreffende, beroemd maakte (*)-. ook is het werkje, onder den tijtel: Reïazione delle Febbri,che fifono provate Epidemiche in diverfe parti dellaToscana F anno 1767. grootendeels door hem gefchreven. Ik verheuge mij nog altijd, wanneer ik aan de uuren denke, welken ik bij deezen man, met een bijzonder genoegen, heb mogen doorbrengen; hij was verblijd, met ons Duitsch te kunnen lpreeken , bewees ons veel vriendfchap, en gaf ons van menige zaaken, betreffende dit Land, een bericht. De Heer Störk was op dien tijd aan het Hof,' waarom wij hem niet konden fpreeken.

Felix Fontana, een der waerdigfte mannen, welke Florence ooit in onze weetenfchap gehad heeft,en die gemeenlijk de Abt Fontana genoemd wordt; offchoon hij eigenlijk geen Abt is, is van geboorte uit het gebied van Trient. Hij heeft eene bijzondere begaafdheid , om zich in zijne weetenfchappen, boven anderen, te doen uitmunten; Hij geeft daadlijk, door zijne houding, te kennen, dat hij een Man is, die men voor iets meer, dan een ge» woonen Geleerden, houden moet. Wij hadden met

Hem

(*) Hijl. Morb. Epidem. qui 1757. Pïennts grasfai futtt. WJlor, trim Morboruw, qui 1760. concurrerunt.

Sluiten