is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige proeven en waarnemingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en waarnemingen. ^35

krachtdadige uitwerkingen, dan de anderen, op het menschlyk lichaam oeffenen. Dit is de oorfprong van zeer veele verkeerde gevolgtrekkingen geweest. Deze foort van bedarende middelen heb ik met groote oplettendheid nagefpeurt, zeer wyd uitgeftrckt en, over 't algemeen , van zeer veel vermogen op gezonde en zieke lichaamen bevonden. Diergeiyke geneesmiddelen moeten in eene ta'ryke menigte van ziektens hunne nuttigheid hebben, dewyl zy deaandoenlykheid van het zenuwgeftel verminderen. Uit alle de uitwerkingen van dit middel, komt het my voor tot de verdovende vergiften te behoren.

4. In geen van onze gevallen fcheenen de toe» vallen van de Rheumatifmus Acutus door dit geneesmiddel verligt te zyn, fchoon wy grooter giften gebruikten, dan men in Siherien gewoon is. In een van die gevallen wierd; de ziekte, den volgenden dag, door het dover's poeder genezen. Daar nu myne Proeven met alle nauwkeurigheid in 'twerk zyn gefteld, mag ik het waagen te verzekeren , dat dit middel, ten opzichte van zyne uitwerkingen ter genezing van de Rheumatismus acutus, verre beneden verfcheiden anderen te fchatten is.

IX,