Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

het geheel van uitmaaken, zijn in het Encijclope■dicq Scheikundig Woordenboek onder het artij~> kei van algemeene waarheden geplaatst. Ik heb <reöordeeld,eene nuttige zaak te verrichten, voor de beminnaars deezer weetenfchap, door dezelve, van dat werk afgezonderd, en in een bevatlijk licht, voorteftellen.

BE-

Sluiten