Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'as- Tegenwoordige Staat

Alge.

MüëNE

Bt-schry

VlfiG.

hier door de dagelykfche ondervinding befpeurd wordt. Zelden heeft men hier befmettende of algemeen heerfchende ziekten : zelfs in de jaaren 1780 en 1781 , wanneer eene buitenge woone menigte van Koortsziekten de naburige Provinciën befmet had , genoot men hier eene ongeftoorde gezondheid , niet minder dan in andere jaaren. Ook zyn de Landlieden hier doorgaans fterk van geitel, en beleven gemeenlyk eenen hogen ouderdom. Doch hier van moet de reden ook, voor een gedeelte, gezogt worden in de gematigde levens wy ze, welke zy, van hunne Jeugd af, onderhouden, zonder zig aan buitenfporigbedtn fchuldig te maken ; uitgezonderd in het gebruik der KofFy, dat maar al,te veel, tot bederf der gezondheid, onder de Landlieden, in zwing begint te komen. Want, voor 't overige, beftaat hun gewoon voedzel, bthalven (chapen en verkensvkesch, meestuit aardappelen, boekweiten pannekoe, ken, boekweitenf en roggenbry, benevens zwart roggen brood, dat, door dien het meel zelden gezift, of uitgebuideld wordt, uitnemend goed in zyne zoort is, en een zekere zoort van roggen wittebrood, by hen Stuite of Stoete genoemd , welk door de Landlieden zei ven, doch zelden anders dan op hoogtyden , gebakken, en, by velen, voor zeer fmakelyk gehouden wordt, Doch, om tot den dampkring weder te keren, men oordeelt gemeenlyk, dat deszelfs gelukkige gefteldheid niet weinig benadeeld wordt, door de menigvuldige uitwafemingen en dampen, die hier uit de venen opftygen, gelyk men

daar-

Sluiten