is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wn DRENTHE.

fchop opgekomen was, kwam toen tusfchen beiden, en wist te bewerken, dat men over een verdrag in onderhandeling kwam. Die van Groningen en Drenthe moesten vooraf beloven zig wegens hunne uitwykingen aan het oordeel des Bisfchops te zullen onder* werpen, en denzelven tot onderpand zestien Gyzelaars in handen te ftellen; te weten vier uit Groningen, en twaalf uit Drenthe, onder welken begrepen waren Rudolf van Coevorden, deszelfs Neef Rudolt van Peize, en Herbert de Stedevoogd van Groningen, welke allen, met het leger des Graven van Gelder , dat toen afgedankt werd, zig naar Deventer begaven. Hier werd de onderhandeling begonnen, waar in de Graaf uiterlyk zyn best deed, om den overmoed der tegenparty te beteugelen; doch zo weinig vorderde, dat de Bisfchop, daar uit argwaan opvattende, plotfelyk de onderhandeling afbrak, en de Gyfelaars, ten fpyt des Graven, in de Gevangenis deed werpen, Waarop de Graaf geheel verftoord ter Stad uittrok, voorgevende, dat men terweder zyden de verfchillen aan zyne uitfpraak verbleven had, hoewel dit van des Bisfchops zyde tegengefproken werd.

Volkert van Coevorden , zig ten dezen tyde nog in Drenthe onthoudende, had zo dra van 't geen 'er gebeurd was geen kennis gekregen, of rukt in der yl eene menigte volks by een, en tast daar meede het Slot te Coevorden aan, het welk niet ge* noegzaam verfterkt, en wegens de afwezigheid des Graven van Bentheim kwalyk

ver-

75

HISTORIE. ■