is toegevoegd aan uw favorieten.

Het verband tusschen het leven en de ademhaling, of Proevondervindlijk onderzoek nopens de uitwerkingen van het verdrinken en wurgen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 93 ) %i

fpoedig vernield is; terwijl, in tegendeel, indien ze op dezelvde dieren in dezelvde omftandigheden, trapswijze aangelegd wordt, en in eenen geringen graad, d n wordt 't levensbeginfel dikwerf opgewekt , en de werkingen fpoedig herfteld.

De uitwerkingen der hitte zijn daarom zeer verfchillend in verfchillende ftaten van gezondheid en ziekte; en 'er wordt de groutfle omzigtigheid vereischt in 't afleiden van een of ander gevolg uit de overeenkomst om 't aanleggen van dezelve als een middel tot redding aan te prijzen.

IVlaar vermits de toeftant van 't lighaam in deze ziekte genoegfaam dezelvde is als in den gemelden ftaat van loomheid in de dieren, en de trappen in de herftelling ook dezelvde zijn; kan 'tnaauwlijks eenig gevaar inhebben te befluiten , dat hitte op 't menschliik lighaam in deze ziekte dezelvde uitwerkingen zil ce wege brengen, als op de loomzijnde dieren.

Om dan de herftelling't kragtdadigst te bevorderen, moet 't aanleggen van warmte, volgens *t zelvde plan beftierd worden, 't welk de natuur voor de loomzijnde dieren verkozen heeft. Ze moet aangelegd worden geheel trapswijze en gelijklijk; en ze moet opklimmen tot 980, maar niet hoger dan iqq°.

Wan-