Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING

OVER DE

VRAAG:

Welke zyn de voornaamfte oorzaaken van het overlyden van een zo groote menigte Kinderen; en welke zyn de kragtdaadigfle en eenvoudigfte hulpmiddelen, om hen in het leeven te behouden?

Niets (trekt der menschlyke natuure tot grooter roem en luister, dan wanneer zy mee de verheevenfte kundigheden die zagtaartige en meewaarige goedwilligheid paart, welke de zulken, die het nut van alle hunne natuurgenooten wenfehen te bevorderen, met de Zwakken in eene rye fchynt te plaatzen. Van deeze waarheid overtuigd, en verzekerd, dat het tegen de orde .der Natuure is, dat zo veele Einders in de eerfte dagen naa hunne ter waereldkomst fterven, vraagt de Akademie van Mantua: Welke zyn de voornaamfïe oorzaaken van het overlyden van een zo groote menigte Kinderen; en welke zyn de kragtdaadigfle en eenvoudigfte hulpmiddelen, om hen in het leeven te behouden? Wy zullen onze kragten beproeven omtrent deeze tweevoudige en geA wig-

Sluiten