is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de voornaamste oorzaaken van het overlyden van een zo groote menigte kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRYSVER HANDELING. 117

wcnmclk, door haare overeenkomstigheid, beter verteert, zich beter vereenigt met het bloed, om geene andere reden dan 0111 haare groote gelykibortigheid? Wyst de Natuurkunde dit verfchynzel niet aan in alle Natuurlykc Lichaamen ? Maar indien de Vrouw, die haar Kind haare borsten aanbiedt, volkomen gezond is, en deeze Vrouw de Moeder zy, moet dit voor het Kind geen zeker middel zyn, om 'er zich wel by te bevinden, cn wcelig te tieren, onder begunltiging van een voedzel, waaraan het gewoon is, en welks zoetigheden het zo menigmaalcn gelmaakt heeft ?

Laat ons, derhal ven, bcfluiten, dat men, in de zes eerfte maanden naa de geboorte, de toevlugt niet moet neemen tot de Melk van Dieren, dan wanneer buitengewoone oorzaaken ons daar toe noopen; dat men langen tyd moet aanhouden met het onmiddelykfle, het natuurlykfie voedzel, en dat geen voedzel beter is dan de Melk der Moeder, of van eene andere Vrouwe, wanneer zy alle voorwaarden bezit, welke wy in haar vcreischt hebben.

Niet genoeg zou het, ondertusfehen, zyn, het voegzaamfte voedzel , voor de Kinders in den vroegften Leeftyd, aangewcezen , cn de voordeelen te hebben opgeteld, welke zy trekken door het gebruik van dit voedzel, op den fchoot hunH 3 ncr