Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 N H O ü D

DERDE AFDEELING. Onderzoek naar den fchiinhan-pn a j zaakt door rotticc en £ , i " ,dood veroor'

268

VIERDE AFDEELING.

Onderzoek naar den fchiinhan«»n 4 zaakt door ge^SiS Ver°°rg>ng, door het inflikken ^b*e^Jur• men, door fchokken van de beS™ gf33' eene felle koude ™, „ nastenen, door

2°.om- &

Tweede: Hoofdstuk. Schijnbaare dood veroorzaakt ">

door eene SntS^ om denzelven te vlorkoomen ' ° middele° 1 . Owr & Gehangenen en Gewurgdèn ' ' «? 2'. Over d, GcMten door hei 'ottilen'L* klieren m kwaade Keelen pZWeUen der i. • ' • • . 2sa

3°- Over

Sluiten