Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. Admiraal DE RUITER. £37

fcheepen: zonder voor dien tydt iet meer te eifchen: want zy dachten dat zy den Hollander met zyne dochters verlolfende, dan wel klaar befcheidt van't bedryf der Engelfchen zouden bekoomen. Des anderendaaghs ging de floep met de gemelde afgezonden weêr naar 't eilandt, om den gevangen, met zyne dochters, af te haaien, die men toen gewillig overgaf. Dees by de Ruiter gebraght, verklaarde,dat hy uit den lande van Uitrecht was, genoemt Gysbert Hendrikszoon van Weftbroek: dat hem d'Engelfchen zeer quaalyk hadden gehandelt: dat hy door den Kapitein Holmes by 't eilandt Goereê, nevens zyne vrou en dochters, met het fchip de Bril was genoomen, en denvaart vervoert: dat hy by de Negers, daar hy laatft was gebraght, niet wilt of hy een uur levens hadt; zulk een geraas maakten ze, en daar ontrent waaren ook menfeheneeters: dat d'Engelfchen hier op 't eilandt twee Hollandtfche ftukken gefchuts hadden, die Holmes van Kabo Verde, of van't eilandt Goereê, hadt gebraght: met veele goederen, de Weftindifche Kompagnie toebehoorende: dat een Engelfch fchip met twaalf ftukken, ontrent zes weeken geleeden, een Hollandtfch fchip, dat te Lisbon door de Portugeezen was bevracht, en naar Sint Thomeé wilde, hier op de waterplaats, onder fchyn van vriendtfehap, met vuil bedrogh, hadt vermeeftert. Op dit bericht befloot de Ruiter d'Engelfche logie op 't eilandt aan te taften, en alles, ten behoeve van de Hollandtfche Weftindifche Kompagnie, aan te Haan. Ten dien einde zondt

hy

1664.-

10 Dec.

De gevart» gen worden vrygelaaten.

10 Dec.

Bericht van 'tbe" dryf der Engelfchen.

De Ruiter sefluit 1'Engelfche goederen op 't eilandt

Sluiten