Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loogzoutig luchtzuur water. 2.$

mijne zuiverfte dankerkentenis, en dankvolle bekentenis.

Ik ben, waaide Heer, met de oprechtfte hoogachting Uw zeer gehoorzaame en nederige Dienaar Bath den 16 April E D WA RD C O O P E R.

1783.

NB. Ik vergat te melden, dat ik in 't voorjaar van 1782. met een aanval van jicht in beide mijne voeten, die mij drie weeken thuis hield, bezet raakte, en dat ik aanhoudend mijn middel heb blijven gebruiken , doende bij elke gifte een half theeleepeltje rum, en dat ik er niet het minst ongemak van gevoeld heb.

Uittrehzel uit een Brief van de Wel-Eerw. Dr. co op er aan wtlliam falconer, M. D. gcdagteekend, December 18, 1784.

Al dat ik nu verder te melden heb, ten opziet van mij zelf, is dat ik aanhoudend zo wel b'ijve , en zo vrij van eenige aanval van mijn kwaal , als ik was toen ik mijn geval in April 3783. befchreef: ook blijve ik ftandvastig in het gebruik van de loogoplosfïng met vaste lucht, drinkende daar eens of tweemaal 'sdaags, al na het valt een paar oneen van, 't welk altijd als een voorbehoedmiddel blijft werken , en mij geheel en al bevrijd houd van de minfte aanval van fteen of graveel: hoe zeer ik groote reden heb van te denken, dat er in een van mijne nieren een fteentje gevprmd is , om dat ik te voren daar ter plaats veel pijn gevoeld heb.

Het

Sluiten