is toegevoegd aan uw favorieten.

De ademhaling, volgens het nieuwe scheikundige leerstelsel proeföndervindelyk verklaard.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ADEMHALING. 107

leere famentrekkingen door de prikkelbare deelen Verricht worden , dat hierdoor de fnelheid van 'den omloop des bloeds en der affcheidingen vermeerderen , waardoor nog meer Oxygéne in het bloed komt, die de reeds in beweging gebrachte levenskrachten nog meer aanzet,

s- 55.

Zie dan hier in de reden dat dieren, dewelke Zuivere Gaz Oxygéne inademen de opgenoemde verfchynzelen vertoonen. By ons echter eri die dieren, die geene zuivere Gaz Oxygéne, maar met drie vierde deelen ftiklucht vermengd inademen> word 'er alleen zo veel Gaz Oxygéne verteerd als 'er nodig is om de behoorlyke warmte aan het bloed mede tc deelen, en hetzelve in ftaat te ftellen om deze in de uiterfte eindjes der vaatjens te

onderhouden. Alle overige prikkels echter

die de vezelen of in het geheele ligchaam, of in eenig derzelver deelen prikkelen, het zy zy de levenskragten vermeerderen of verminderen, moeten derhalven eene meerdere of mindere warmte voortbrengen: om deze reden is het, dat de gevoelbare warmte van ons ligchaam in den gezonden ftaat altyd 06 graden beloopt; » den zomer immers zien wy deze warmte niet vermeerderen, öm dat de warmte van buiten aan het ligchaari aangebragt de levenskrachten vermindert, en een groot gedeelte der warmte ftoffe zich met de waterdamp vereenigt, en als zweet ons ligchaani

ver-