Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'ö>4.

ga Het LÉVEN van dén

Abraham Taalman. SpheraMundi. 32. 123. 9;

JanNoirot. GraafFforis. 32-137. 12.

Jan Ryhf zoon. De Lief le. 32. 92.16.

HansIIartwyk. DeNeptunis. 32.118.12.

Harent Haas. De Prins tepaardt. 33.134.12.

Willem van Eviyk. Dejnpiter. 31.155.12.

VictualicSuitcn.

Jan Evertszoon. St.Jar. Evangelifi.

Hecrtgc Karflens. DeKonink David.

Hendrik Walop. St. Pieter.

Jan Adriaausz.van Nes. De witte Tas. -

Galjoots.

MeindertJakobszoonOjiafl. 'TfPïttePaart.

Kornelis Pieicrsz. Heertjes. De JongeTobias. -- --

Van d'Admiraaliteir. in Zeelandt.

f'icead.Kornelis Evertszoon. Zieribzce. 305. 85.60.

Kap. Karei van der Putten. Vlijjivgen. 220. 70.50.

Adriaan Bankert. Delft. 120. 89.32.

SftaMiW;

Mattbys Laurenszoon. De Bruinvis. • -

Waterfluit.

Kornelis Lyncaurt. DeWynrank. 24. 62. 8.

Van d'Admiraaliteir. in 't Noorderquartier.

Kap. Jan Krook. Gelderlandt. 237. 41.56.

JanMuys. DeKaleb. 19S. 33-46.

Pieter Bakker. Jupiter. 166. 31.40.

Transportfluiten.

Pieter Kerffebóom. De Prins te paardt. 41. 15". 12.

Klaas Wynbergen. 'TiKapen van Hoorn. 36.145.12.

Doch in deeze lyft waaren ook geftelt de naamen van negen afweezende fcheepen, te wecten.

Pieter de Liefde. Jan Evertszoon.

JakobJJoek. - Heertgc Kerflensi

Evert de Liefde. Hendrik Waitp.

Philips de Munnik. Jan Adriuanszoon van Nes.

Philips Melkenbeek.

Pie-

Sluiten