Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEERREDE

1. A.n P.e. , ~ .,

<ƒ. ü///'«é Broeders zonder ondcrfcheid te

maken tusfchen rijke of arme , groote of kleine, •vrije of dienstbare, zij zijn heilige en gelovige ia Christus Jezus , zij zijn alle Broeders.

3. Een aanfpraak regt gefchikt om hunne gemoederen in te neemen. Een aanfpraak wonder gepast ter dezer plaatze.

Men weet van de Krijgs- O verflens, wanneer zij de krij^sknegtcn tot den ftrijd willen aanmoedigen, zij dande gewoonte hebben, van ze Vrienden, Kinderen, Broeders te noemen. De Apostel komt hiervoor als een Voorganger in den ftrijd \ en Hij de Ephefiers tot den geestelijken ftrijd willende opwekken, doet zulks niet op eene meesteragtige wijze, en met geftrengheid, maar op eene ader vriendelij kfte wijze, mijne Broeders.

B. Daarop volgt nu de opwekkinge zelfs, wordet kragtig in den Heere, en in de perkte zijner magt.

k. De opwekking? in ';C gemeen is, wordet kragtig.

j. En de Apostel toont aan waar z;j dit zoeken en verwagten moesten, in den Heere en in de (ierkte zijner r.iagt.

N. Het is dan in het gemeen, wordet kragtig a. Het Gritkfche woord »JWf»i<#*,hier kragtig worden en Heb. ï 1: 34. kragten krijgen vertaalt, js^zeer nadrukkelijk; in eenen werkenden zin zegt't kragten geeven, bekragtigen, en dus fterk en kragtig

ma-

Sluiten