Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvi VOORREDE.

ren, die de zuivre waarheid belijden, door Gods genade eens bekwaam gemaakt worden, om 'de geestelijke wapenen aan te gorden, en den ftrijd aan te vangen of voort te zetten, tegen den helfchen Dwingeland, die hun in eene eeuwige flavernij zoekt te houden of te brengen, om zo aangedaan hebbende de geheele wapenrustinge Gods, biddende te ftnjden, om bij aanvang of vermeerdering, tot de Viijheid der kinderen Gods gebracht te worden, en eens als wettig geftredene Krijgs knegten in den Hemel, met de Kroone der Heerlijkheid gekroont te worden.

Gordt ö groote Koning Jezus: Gij Held uit Judaas Stam Uw Zwaard aan Uwe heupe, en rijdt voorfpoedig op 't woord der waarheid: maakt veele tot Uw gewillig Volk op den dag Uwer Keie:krachten, zo zal uwen luider meer verbreid worden, en eens de Kroonen van de geestelijke biddende Strijders, als zi de overwii ainge order Uwe Banieren zullen behaalt hebben, voor Uwen Troon eerbiedig worden nedei gelegt, en U ö Zoone Gods en

Ko-

Sluiten