Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxiv VOORRE EDE

bcfchrijving heeft gedaan) offchoon ook" • ten koste van het geduld van ongeleerde leczcrs , ingelascht had. — Mij dunkt, de reizende natuurnavorfcher had in dit opziet hetzelve recht als een reizende oudhéidsnavorfcher, boekhandelaar, en exminifter, die geene zwaarigheid maaken , om zich in hun meestgeliefkoosde vak diep intelaaten, en wier verhaalen men desniettegenftaande met genoegen en deelneeming fèest. — Nogthnns heeft de heer sparii a n , tot vermaak van de mcesten zijner leezercn , van dat recht afftand gedaan , en zonder zich met dorre, kunstmaatige befchrijvingen op te houden , alleenlijk zulke algemeene artikelen der natuurlijke hiftorie» in welken de menigte belang fielt, uitgekoozen , die en de weetenichsppen verrijken, en de opmerkzaamheid van het algemeen op eene aangenaame wijze bezig houden.

Zijn*

Sluiten