Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR KIND-EREN» 27.

we! geleerd hebt? Laat eens• zien, wat gij al meê gebragt hebt!

Sophia. Ik heb niets anders meê gebragt, dan een klein beetjen lekkers voor zusjen Louife.

De Moeder, Gij hebt dan liever uw geld willen bewaar,n dan uitgeeven ? -Uw Vader heeft het u echter gegeven, om er gebruik van te raaaken.

Sophia. ])at heb ik ook. gedaan, lieve. Moeder! zelfs beb-ik er niets meer van overig. -

De Moeder. Wat hebt gij er dan mede gedaan ? ' '

Sophia. Ik zal het u geheel en al vertellen. Terwiji .Nichtjen en ik bezig; waren, om eene . heele mooie kraam te bezien, was er, bij ons, eene arme vroüW, die op haar', eenen arm een klein jongetjen ,, .en aan haare • ar.üere hand eep meisjen had» ö! Het waren zulke twee lieve kinderen ! Het jongetjen greep nut. hadden en vöeten, als het ware," naar het fpeelgoed, bar. hij zag; en begon eindelijk te fchreiën,. om dat hij er niet aan kon komen.

Ik ging toen naar : zijne Moeder , en zeide : wel , Moederlief! koopt gij niets voor uwe kinderen ? er zijn hier zoo veele dingen, daar men hun vermaak meê zou aandoen; en mij dunkt., dat zij het ook zoo gaarne zouden wijlen heb-

bCn* Ach!

Sluiten