Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 234 )

geweest, em te zien , of ik nog leefde, en daar ze my gerust en wel bad zien flaapen, zoo was zy uitermaaten blyde geweest. Zy vroegen my, of ik niets befpeurd had ? — ■'■ lk deelde baar den uitflrg myner bevindingen mede en 1111 begreepen zy met my, dat bet

de bok was geweest, die het geheele huis doorliep, en ook b> ons in het vertrek kwam.

EEN STAALTJE VAN DEN ENGELSCHEN VOLKS-IIAAT.

Een Franscfi Officier vond, in den zevenjaarigen oorlog, na den flag- by Fontenoi, eenen Engëlscrrttfan , wien de beide beenen door een' kanonskogel waren afgefchooten, op het flagveld liggen. De gelcwetfte verfmachtte byna van dorst. De medefydigè Fransctiman neemt zyne waterflescb, drinkt'er eerst eene teug uit, en langt ze daarop aan zynen verwonden vyand, om zich ook eens te laaven. Deeze neemt de flesch aan, niet gelyk men vermoeden zou, met eenig gevoel van dankbaarheid, maar den Officier ftyf en verwoed in de oogen ziende, werpt hy hem dezelve naar het hoofd, met deeze yslyke woorden: „ God verdoeme ,, u, gy Franfchen!"

* * *

Te Groningen, by W. 7UIDRM A. 1797. Boekverkooper aan de Breede Markt op de hoek van het Kleine Koude Gat.

Te Amfterdam, by van der Burgh en Zoon, Cravius, Saakes en de Vries, Appingadam Knyfiinga, Dordrecht Blusfe, Farmfum Westendorp, Haarlem Bobn en Loosfes, 's Hage J Plaat, Leyden Du Mor* tier, Herding en Honkoop, Nieuwwolda Weemko Jurriens, Rotterdam van Santen. Utrecht van Paddenburg, Veendam H. y Mulder, Westzaandam van Aaken, Wmfchoot Vinkers, Winfum B. Swaagman.

Sluiten