is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Overyssel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i©5 Tegenwoordige Staat

ry ' eertyds tot hunne fchool gefchonken , *'r) aan hun wedergegeven mogte worden (r). Refoi.v.R. De Vikary van den Hardenberg , de eeoa^"irt3i*.nige die Lindebom (s) by de kerk van dit

CO fteedje had aangetroffen. |_^"P' 7- St. Margareten Vikary. Of deze de zelfde zy met de hier bovenaan ftaande , dan niet, moeten wy ónbeflift laten. Heer Berends en Heer Arnolds Vikaryen. De Vikary van het huis den Bredenhorft , eene Havezate , van welke ter bekwamer plaatze ook nader gefproken zal worden. De H. Kruis Vikary (25). De Vikary van den Schuilenburg, of Piswinkel. Schuilenburg is wederom eene Havezate, die nader zal voorkomen. De Vikary van Holten , volgens Linde/./.Ccap.2.born (ü) aan St- Antonius geheiligd, en § '5. ' 'de eenige welke de kerk van dit dorp bezat.

De Vikary van Welfum, of van de Kapel te Welfum. Van St. Cornëlis te Hengvorden. Linj ^"^deborn (u) fpreekt van eene kapel -in is- ' de-

(45) Wy moeten den Lezer hier verwittigen, dat deze lyft uit eene rekening van dit Rentampt getrokken is, en dat hy derhalven geene grooter naauwkeurigheid verwagten moet, dan diergelyke ftukken, waar in door lang verloop van tyd niet zelden misÜagen influipen , doorgaans opleveren. Wy twyffelden daarom boven'aan de egtheid der H. Geefts Vikary ; hier egter vinden- wy eene H. Kruis Vikary, welke veelligt de zelfde zyn zal die wy daar meenden te ontbreken , dewyl men naait dezelve wederom de Vicary van S. Antonius in deie rekening gemeld vindt.