Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONLUSTEN ra het VADERLAND. i<?3

eenige Jaaren uitgebannen; de vyfde,die minder misdaan hadc, cm voor eenige dagen op 'sGravenftein te water en te brood te Vitten De drie overigen, onder welken de beruchte' Bakker TRAOo.als de voornaamfteBelhamels zynde, werden toen niet gevonnisd, maar tot nader onderzoek der nieuwe aangekoomene Schepenen overgelaaten (*). Deezen dan, nader verhoord zynde, zouden op den 5 November hun vonnis en ftraf ontvangen; maar den dag te vooren, den 4 November vervoegden zich de Vrouw, de Moeder en deVrouwsBroeder van adriaan trago, die de voornaamfte der fchuldigen was, met een Smeekfchrift tot den Prins Erfftadhouder, om Pardon, of vergeevenis voor hem te bekoomen* De Prins deed dit Smeekfchrift ftelïer, iö handen van den Hoofd-Schout der Stad Leyden, om Zyne Hoogheid met terug zendintr van het Request van bericht te dienen , en daar by over te zenden de informatiën en Procedures in deeze ingewonnen en gehouden:

fchorr aHCS ^ Zdfden fl3at5 60 °^e'

De Hoofd-Officier der Stad Leyden, Mr. o< l h\van der marcjc, die ditRcquestmet °' het Appointement den 4 November Z?™. £ ten des nademiddags oétvmg', voldeed aan het E ^ppoincfement niet, maar gaf 'er aanftonds £

lï«ume mm Jaar,. fuly bIkaz, ^

L 2

De vrienden va» TB A GÖ Imeeken hy den PririS Pardon. Dé Prins vordert op-

icbortin^i

Hoofd', (icïer OntJ igc het quest cu ft 'ef mis van

Bi.r'g •ïsterc»/

Sluiten