is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. 115

Art. I.

Het Wetgeevend vermogen zal reildeeren in een Congres der Vereenigde S-aaten, en zal beltaan uit een Senaat en een Kamer van Reprefentanten. De Kamer der Reprefentanten zal beftaan uit Leden, die om het tweede jaar door het Volk worden verkooren, door kiezers daar toe gekwalificeerd: zul < lende niemand Reprefentant kunnen worden, die niet den ouderdom van 25 jaaren heeft bereikt, en die, zeven jaaren Burger der Vereenigde Staaten zynde geweest, op den tyd der verkiezing Inwooner van dien Staat is, uit welken hy verkoren worde. Het Getal der Reprefentanten wierd thans bepaald op 65 en zo veel mogelyk regelmaatig over de Provinciën verdeeld: doch teffens wierd bepaald, dat 'er, binnen drie jaaren tyd, eene naauwkeurige Volkstelling plaats zoude hebben, en voor ieder dertigduizend Inwooners eener Provincie een Reprefentant worden gekoozen. De Raadsheeren zouden zyn twee in getal voor ieder Staat, die zes jaaren lang zouden zitten, zodanig, dat om de twee jaaren een derde dier Heeren zoude afgaan, zullende men, om tot Raadsheer door de Wetgeevende magt te kunnen worden geltemd, moeten hebben den vollen ouderdom van dertig jaaren, en negen jaaren Burger zyn geweest. De Vice - Pra> fident der Vereenigde Staaten van Amerika, zoude Voorzitter van den Senaat zyn, doch zonder ftera, H 2 dan