is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene geschiedenis der tegenwoordige eeuw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEGENWOORDIGE EEUW. aot

gezond verftand van Claudius, en de wysheid van George! Pryst de maatigheid van Willem en van Leopold! Verheft de kuisheid van Mesfalina , en de Huwelyksliefde van Catharina en haare zedigheid! Verbreidt den onoverwinnelyken afkeer van alle willekeurige Regeerders, die geweest zyn, die noch beftaan, en die noch komen zullen, tegen de overheerfching en de Tyranny; hunne tedere zucht voor de verdrukte onfchuld; hunne Godsdienstigheid; hunnen eerbied voör de Rechten van den Mensch".

„ Zy betichten ons met Ongodsdienstigheid, zy zeggen opentlyk, dat wy den Oorlog aan de Godheid verklaard hebben. Wat is de Godvrucht der Tyrannen ftichtelyk! En welk een Jjehaagen moet de Hemel hebben in de deugden, die in hunne Hoven blinken, en in de weldaaden, die zy over de Aarde uitftorten ! Van welk een God fpreekt Gy ons? Kennen zy een anderen, dan de hoogmoed, de brasfery en alle de ondeugden ! Zy noemen zich de Beeltenisfen der Godheid, is het om de geheele Waereld te noodzaaken haare Altaaren te verlaaten ? Zy beweeren, dat hun gezag Gods werk is ; neen, God heeft de Tygers gefchaapen j maar de Koningen zyn de meesterftukken der menfchelyke verdorvenheid. Zy roepen den Hemel aan; maar het is, om de Aarde te overheerfchen. Indien zy ons van eene N 5 God-