is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren; XXVste deel. Behelzende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en wel in't byzonder van Friesland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240 Tegenwoordige Staat

Wester- hier veele groote fundamenten van oude Gebouwen gevonden.

23. TTRNS, een dorpje van 23 ftemmende plaatfen, doch gering van Kerkbuurt * ligt aan de vaart van Sneek op Franeker, en heeft onder zich verfcheiden buurten, met naame Annebuuren , Hemelumer Laan en de Hunia Dyk. Ook ligt in 't Noorden der Kerk, niet verre van Annebuuren, eene Wier, tot een teken dat daar weleer eene State is geweest.

24. SCHARNEGOUTÖM, gewoonlyk Goutum, en weleer Scharnum genaamd; toen de Middelzee nog in weezen was, ten Zuiden van dezelve gelegen. Dit dorp heeft 27 ftemmen, en ligt aan den rydweg en de jaagvaart van Leeuwarden op Sneek. De landeryen zyn hier zeer vruchtbaar, en vooral de nieuw aangefpoelde uit de Middelzee, die tot goed Bouwland dienen. In 't Oosten van dit Dorp ligt de Mofftede Foppema, en in 't Noordoosten, aan de fcheiding van Rauwerderhem , een Klooster, 't Nye of Nieuwklooster genaamd, en in 't Latyn Aula Dei geheeten : 't zelve is een Adelyk Vrouwenklooster geweest , gefticht door den Abt van Oudeklooster , in 't jaar 1233 (§>

25. GOJINGA, een fchoon vruchtbaar Dorp in 't Zuidwesten van Goutum, waar onder 25 ftemdraagende plaatfen behooren. Ook had men hier weleer de nu verwoeste Staten

van

(5) Zie D. I bl. 402.